I

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V

Juncta juvant ( ).
.

Juravi lingua, mentem injuratam gero ( , ).
, .
"" (480-406 ..) .

Jure humano ( ).
, .

Jus est ars boni et aequi ( ).
.

Jus generis humani ( ).
, .. .

Jus talionis ( ).
, .. .

Jus utendi et abutendi ( ).
, , .. .
.

Jus vitae , necis ( ).
.
- , .

Juvenes dum sumus ( ).
.
" ".

A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V

? !